Află cum poți cumpăra o mașină în rate apăsând aici.

Protecția datelor

În conformitate cu legislația în vigoare, CIV BROTHERS COMPANY garantează confidențialitatea datelor personale introduse la efectuarea unei comenzi de pe acest site. Aceste informații nu vor fi divulgate unei terțe părți, cu excepția acordului scris din partea cumpărătorilor și condițiilor prevăzute de lege și vor fi folosite doar în următoarele scopuri: procesarea comenzilor, executarea contractului, livrarea comenzilor, abonarea la newsletter și transmiterea de cupoane cadou sau alte mesaje speciale. 

De asemenea, pentru siguranța dumneavoastră în privința accesării și navigării pe site-ul www.biiiautomobile.ro, vă asigurăm și ne angajăm că respectăm întru totul dispozițiile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, și ale Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR, Regulament (UE) 2016/679). Datele dvs. cu caracter personal pe care le stocăm și le prelucrăm sunt colectate direct de la dvs. și nu de la terțe părți.

Datele dvs. personale pot fi șterse la solicitarea dvs., în cazul unei solicitări în prealabil, însă ștergerea va fi posibilă numai dacă obligațiile legale de păstrare nu împiedică o astfel de ștergere, în situația în care datele nu mai sunt necesare atingerii scopului stocării acestora sau dacă stocarea acestora nu este permisă din alte motive.

Această prevedere nu se aplică pentru datele solicitate în vederea procesării comenzii dvs. și datelor aferente comenzilor care vor fi arhivate pentru motive fiscale. După primirea solicitării dvs. nu vom mai utiliza, prelucra sau transmite datele respective în alte scopuri decât prelucrarea comenzii dvs. sau în situațiile în care este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale.

Drepturile clienților și utilizatorilor:

În conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), toți cei care accesează site-ul nostru au următoarele drepturi:

  • Dreptul de acces al persoanei vizate la datele sale cu caracter personal;
  • Dreptul la rectificarea  datelor cu caracter personal inexacte care o privesc;
  • Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
  • Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal;
  • Dreptul de a se opune prelucrării datele sale personale;
  • Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere. 

Detaliile cu privire la drepturile prezentate mai sus le puteți accesa aici.

Lasă-ne un mesaj!
1
Ai nevoie de asistență? Suntem aici.
Salutare! Dacă ai orice întrebare despre mașinile din parcul nostru auto, despre rate sau beneficiile incluse, suntem aici să îți răspundem.